Ahaide Nagusiak
Lurralde Historikoek bilakaera historikoa izan dutela sarri ahazten dugula ematen du. Gipuzkoaren osagaiak eta mugak aldakorrak izan dira denboran zehar. Eta Gipuzkoaren izaera juridikoa eta politikoa mamitu arte ere, gertakizun historiko asko jazo egin dira. Web gune hau 1300-1550 urteen bitartean kokatuko genuke. Hau da, Gipuzkoako antolakuntza probintziala gauzatu aurretik. Ahaide Nagusien garaia da.
Bi Bando
XIV. mendean zehar bi alderdi eratu eta gorpuztu ziren Euskal Herrian zehar, eta bereziki Gipuzkoan.

Bando Gerratea
Bi alderdi hauen garapenak, bizimoldeak eta irauteko bideak gerra egoera sortu zuten. Guda honen une gorena XIV. mendearen bukaera eta XV. mendearen hasieran izan zen.
Bandoen Amaiera
Hiribilduak oinarri hartuta, egitura politiko berria sortu zen Gipuzkoan. Gipuzkoako Probintziak Ahaide Nagusiak gainditu eta leinuak irentsi egin zituen.
Dorretxeak
Gizarte hartako aztarna material gutxi kontserbatu da. Dorretxeak leinuen sorburu eta ospearen erakusle ziren. Tamalez, egun ikus ditzakegun dorretxe gehienak ez dira Ahaide Nagusien egoitza izan.
Eresiak
Banderizoen gerrateak oihartzun handia izan omen zuen ahozko literaturan. Borrokaldiak, mendekuak, eta bestelako pasadizoak bertsoka eta koplaka kontatzen ziren.
Bibliografia
Adituen ekarpen berriak Deustuko Unibertsitatetik (E. Barrena, J.A. Marin, J.A.Achón) eta Euskal Herriko Unibertsitatetik (J.A. Fernández de Larrea, J.R. Diaz de Durana) etorri dira nagusiki.
Hauekin batera, Aranzadi Zientzi Elkarteak egin dituen hainbat indusketek (Igartza, Galartza,...) eta Gonzalez Cembellínek dorretxeei buruz plazaratutako hausnarketak ere datu berriak ekarri dituzte.
Index Ahaide Nagusiak Bi bando Bando Gerratea Bandoen Amaiera Dorretxeak Eresiak Bibliografia


Adituen ekarpen berriak Deustuko Unibertsitatetik (E. Barrena, J.A. Marin, J.A.Achón) eta Euskal Herriko Unibertsitatetik (J.A. Fernández de Larrea, J.R. Diaz de Durana) etorri dira nagusiki.
Hauekin batera, Aranzadi Zientzi Elkarteak egin dituen hainbat indusketek (Igartza, Galartza,...) eta Gonzalez Cembellínek dorretxeei buruz plazaratutako hausnarketak ere datu berriak ekarri dituzte.

Bibliografia lehenetsia

Gipuzkoako bilakaera historikoa Erdi Aroan zehar ulertzeko ezinbestekoak dira hiru tesi doktoral hauek:

BARRENA OSORO, Elena: La formación histórica de Guipúzcoa: transformaciones en la organización social de un territorio cantábrico durante la época altomedieval. Donostia: Deustoko Unibertsitatea, 1989.

ACHÓN INSAUSTI, José Angel:
“A voz de concejo” Linaje y corporación urbana en la constitución de la Provincia de Guipúzcoa: los Bañez y Mondragón, siglos XIII-XVI. Donostia: Foru Aldundia, 1995.

MARÍN PAREDES, José Antonio:
“Semejante pariente mayor”. Parentesco, solar, comunidad y linaje en la institución de un Pariente Mayor en Gipuzkoa. Los señores del solar de Oñaz y Loyola (siglos XIV-XVI). Donostia: Foru Aldundia, 1998.

Barrenaren idazlanari esker, Gipuzkoako Probintzia izango denaren osagaiak zeintzuk izan ziren ezagutzen dugu. Osagai horiek zein irizpidiren arabera antolatzen ziren jakinarazten zaigu, gaur egun erabat lausotuak agertzen zaizkigu-eta. Era berean, antolaketa hori nola eraldatu zen erakusten zaigu.
Beste lan batzuetan, hemen Gipuzkoarako erabili duen moldea tokiz-toki berretsi du. (ikusi bibliografia orokorra).

Achónen eta Marínen lanetan, gure lurraldearen buruan kokatzen ziren buruzagiak dira eraldaketa pairatzen dutenak. Marinek Sendi Nagusi guztiz ezagunarengana hurbiltzen gaitu, Loiolatarrengana alegia. Ahaide Nagusi baten egitura, baliabideak eta ingurua goitik behera ikertu eta ulertarazten digu.
Beste lan batzuetan, Nagusien jokamoldean sakondu du. (ikusi bibliografia orokorra).

Achónek, bestalde, Arrasateko banderizoak eta Nagusiak potere gune berrietan nola egokitu ziren erakusten du. Izan ere, hiribilduak eta Probintzia bezalako egiturak trinkotu ahala, Ahaide Nagusiek irtenbide ugari jorratu behar izan zuten. Gipuzkoak bere burua Probintzia moduan aldarrikatzeko hautatu sustrai politikoa bere ikerketen gakoa dela esan dezakegu. (ikusi bibliografia orokorra).


Ahaide Nagusien inguruko hausnarketa berriak 1997an Gasteizen ospatu batzarretan eman ziren jakitera. Lan horiek, ondoko liburuan jaso dira.

DÍAZ DE DURANA, J.R. (ed.): La lucha de bandos en el País Vasco. De los Parientes Mayores a la hidalguía universal: Guipúzcoa, de los bandos a la provincia (XIV-XVI). Bilbo: UPV- EHU, 1998.

Bestalde, iturri dokumentalak aurkitu, transkribitu eta ikertu ahala, datu esanguratsu berriak ezagutzen ari dira. Hamairu eta hamaseigarren mendeetako agirien berri ondoko liburu honek plazaratzen ditu. Gainera, Diaz de Duranak berak eta Fernandez de Larreak oso artikulu interesgarri binarekin laguntzen dute liburua.

Señores de la guerra y de la tierra. Nuevos textos para el estudio de los Parientes Mayores guipuzcoanos (1265-1548), Los. Donostia: Foru Aldundia, 2000.

Garai hartako dokumentazio biltzen duten bestelako liburuak Enrike IV.ren gutun-bilduma, Garibairen gogoetak, Gipuzkoako Hermandaderen koadernoa, Zaldibia Batxilerraren bilduma eta, noski, Lope Garcia Salazarren idazlanak dira:

Azkenik, Ahaide Nagusien garaiko lekukotasun material asko dugunik ezin esan. Honen inguruko hausnarketarik esanguratsuenak, Gonzalez Cembellinek eta Santanak argiratatuak dira:

GONZÁLEZ CEMBELLÍN, J.M.; SANTANA EZQUERRA, A.: “Clasificación tipológica de los primeros palacios del País Vasco”. Ondare, Cuadernos de artes plásticas y monumentales, 17 (1998). 177-188.

Hauekin batera, Aranzadi Zientzi Elkarteak burutu hainbat indusketa eta ikerketa aipatu beharko genituzke:

IBAÑEZ ETXEBERRIA, Alex; MORAZA BAREA, Alfredo; URIBARRI AGIRREBENGOA, Eloísa: “Casa Torre de Galartza (Aretxabaleta). De Torre a caserío pasando por Palacio. Evolución, acomodación y deterioro”. Ondare, Cuadernos de artes plásticas y monumentales, 15 (1996). 315-324 or.

AGIRRE MAULEON, Juantxo. (zuz.): Igartza: Historia eta kultur ondarea. Beasain: Udala, 2000. (Beasaingo paperak; 9).

AGIRRE MAULEON, Juantxo; ARAGON RUANO, Alvaro.: Iturriozko Torrea: Historia eta kultur ondarea. La casa “Torrea” de Iturriotz: Historia y patrimonio cultural. Oiartzun: Udala, 2003. (Mugarri; 10)

Denen aintzindari bezala, Ecenarroren bi artikulu izango genituzke.Bibliografia orokorra

ACHÓN INSAUSTI, J.A.: “Segura XV-XVI. mendeetan: goieneko aldia eta bere argilunak”. INTXAUSTI REKONDO, J. (zuz.): Segura historian zehar. Segura: Udala, 2003. 139-154 or.

ACHÓN INSAUSTI, J.A.:
“Los intereses banderizos en la definitiva configuración de la frontera entre Gipuzkoa y Navarra”. I Congreso General de Historia de Navarra. III. Comunicaciones, Edad Media. Iruñea: Príncipe de Viana, 1988. 257-265 or.

ACHÓN INSAUSTI, J.A.:
“‘Valer más’ o ‘valer igual’. Estrategias banderizas y corportativas en la constitución de la Provincia de Guipúzcoa”. El Pueblo Vasco en el Renacimiento (1491-1521). J.L. Orella (dir.) Actas del Simposio celebrado en la Universidad de Deusto (San Sebastian) con motivo del V centenario del nacimiento de Ignacio de Loyola. Bilbo: Mensajero, 1994. 55-75 or.

ACHÓN INSAUSTI, J.A.: “A voz de concejo” Linaje y corporación urbana en la constitución de la Provincia de Guipúzcoa: los Bañez y Mondragón, siglos XIII-XVI. Donostia: Foru Aldundia, 1995.

ACHÓN INSAUSTI, J.A.:
“Repúblicas sin tiranos, Provincia libre. Sobre cómo una comunidad territorial llegó a concebirse en términos domésticos durante el Antiguo Régimen”. DÍAZ DE DURANA, J.R. (ed.): La lucha de bandos en el País Vasco. De los Parientes Mayores a la hidalguía universal: Guipúzcoa, de los bandos a la provincia (XIV-XVI). Bilbao: UPV- EHU, 1998. 341-364 or.

ACHÓN INSAUSTI, J.A.; ORELLA UNZUE, J.L.:
“Los intereses de la villa de Tolosa en la frontera navarro-guipuzcoana”. I Congreso General de Historia de Navarra. III. Comunicaciones, Edad Media. Iruñea: Príncipe de Viana, 1988. 267-275 or.

AGINAGALDE OLAIZOLA, B.: “Segurako handikiak. Jauregiak eta leinuak”. INTXAUSTI REKONDO, J. (zuz.): Segura historian zehar. Segura: Udala, 2003. 205-246 or.

AGIRRE MAULEON, J.; ARAGON RUANO, A.: Iturriozko Torrea: Historia eta kultur ondarea. La casa “Torrea” de Iturriotz: Historia y patrimonio cultural. Oiartzun: Udala, 2003. (Mugarri; 10)

AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, J. (zuz.):
Nosotros los vascos. Gran Atlas Histórico de Euskal Herria. Donostia: Lur, 1995.

ÁLVAREZ DE MORALES: “La Hermandad de Vitoria, Álava, Guipúzcoa, Val de Lana y otras en defensa del reino de Navarra (1368-1369)”. Vitoria en la Edad Media. Congreso de Estudios Históricos. Gasteiz: Udala, 1982.

AREITIO, D. de: “De la prisión y muerte de Lope García de Salazar”. RIEV, 1926; XVII(1): 9-16 or.

AROCENA, I.: Oñacinos y gamboínos. Introducción al estudio de la guerra de bandos. Iruñea: Imprenta Gómez, 1959.

AYERBE, M.R.:
Historia del Condado de Oñate y Señorío de los Guevara (siglos XI-XVI): Aportación al estudio del régimen señorial en Castilla. Donostia: Foru Aldundia,1985.

AZCARATE AGUILAR-AMAT, P.:
“Desordenes en la frontera vasco-navarra en 1330: los hehos y su contexto”. II Congreso Mundial Vasco. Congreso de Historia de Euskal Herria. Tomo II. Instituciones, economía y sociedad (VIII-XV). Donostia: Txertoa, 1988. 231-239 or.

BARRENA OSORO, E.: Ordenanzas de la Hermandad de Guipúzcoa (1375-1463). Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1982.

BARRENA OSORO, E.:
“Elkartearen lehen urratsak. Lazkao lehenengo historian (X-XII. mendeak)”. Lazkaon bizi: Lazkaoko historia. Donostia: Deustoko Unibertsitatea, 2001.

BARRENA OSORO, E.: “La carta puebla de Zumaia: la sociedad que trasluce el texto”. Zumaia 650: hitzaldi zikloa. Zumaia: Udala, 1999. 11-32 or.

BARRENA OSORO, E.:
“La fundación de la villa de Eibar”. Eibar: 1349-1996. (Lankidetzan; 14). 19-37 or.

BARRENA OSORO, E.:
“Segura: hiribilduaren sorreratik eskualdeko hegemoniara”. INTXAUSTI REKONDO, J. (zuz.): Segura historian zehar. Segura: Udala, 2003. 115-130 or.

BARRENA OSORO, E.: La formación histórica de Guipúzcoa: transformaciones en la organización social de un territorio cantábrico durante la época altomedieval. Donostia: Deustoko Unibertsitatea, 1989.

BASAS, M.: Las casas-torre de Vizcaya. Bilbo: Caja de Ahorros de Vizcaya, 1977.

CAMPIÓN, A.:
“La frontera de los malhechores: el bandolerismo de 1261 a 1332, la facienda de Beotíbar, la toma de Hernani”. Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, t.II, (1911).

CARO BAROJA, J.:
Estudios saharianos. Madrid: Júcar, 1990.

CARO BAROJA, J.: Linajes y Bandos: a propósito de la nueva edición de “Las Bienandanzas e fortunas”. Bilbo: Foru Aldundia, Diputación de Bizkaia, 1956.

CIÉRBIDE, R.:
“Conflictos fronterizos entre Navarra, Guipúzcoa y Álava en el siglo XIV”. Vitoria en la Edad Media. Congreso de Estudios Históricos. Gasteiz: Udala, 1982.

DACOSTA MARTÍNEZ, A.F.: “De dónde sucedieron unos en otros. La historia y el parentesco vistos por los linajes vizcaínos bajomedievales”. V Jornadas de Historia Local. La familia en Euskal Herria. Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1997.

DÍAZ DE DURANA, J.R. (ed.): La lucha de bandos en el País Vasco. De los Parientes Mayores a la hidalguía universal: Guipúzcoa, de los bandos a la provincia (XIV-XVI). Bilbo: UPV- EHU, 1998.

DÍAZ DE DURANA, J.R.:
“Parientes Mayores y señores de la tierra guipuzcoana”. Los señores de la guerra y de la tierra. Nuevos textos para el estudio de los Parientes Mayores guipuzcoanos (1265-1548). Donostia: Foru Aldundia, 2000. 45-73, or.

DÍAZ DE DURANA, J.R.:
“Violencia, disentimiento y conflicto en la sociedad vasca durante la Baja Edad Media. La lucha de bandos: estado de la cuestión de un problema historiográfico”. Violencia y conflictividad en la España bajomedieval. Zaragoza: Universidad, 1995. 27-58 or.

ECENARRO, L.M.:
“Las casas de Carquizano (Garquizano) y Zabala de Elgóibar”. Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, XXXI, cuadernos 3 y 4 (1975). 345-408 or.

ECENARRO, L.M.:
“Torrea de Elgoibar no es la torre de Olaso y su escudo es de los Alzola”. Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, XXIII, cuaderno 1 (1967). 60-77 or.

FERNÁNDEZ DE LARREA, J.A.: “Los señores de la guerra en la Guipúzcoa bajomedieval”. Los señores de la guerra y de la tierra. Nuevos textos para el estudio de los Parientes Mayores guipuzcoanos (1265-1548). Donostia: Foru Aldundia, 2000. 19-43 or.

FERNÁNDEZ DE LARREA, J.A.:
“Lucha de bandos y guerra a sangre y fuego”. Anuario del Seminario de Filología Vasca “Julio de Urquijo”, XXIX-2, 1995, 697-699 or.

GARCÍA CAMINO, I.:
“Los trabajos arqueológicos sobre la Edad Media en el territorio histórico de Bizkaia”. Estudios de Geografía e Historia. Bilbo: Deustoko Unibertsitatea, 1988. 237-246 or.

GARCÍA CAMINO, I.:
Arqueología y poblamiento en Bizkaia, siglos VI-XII : la configuración de la sociedad feudal. Bilbo: Foru Aldundia, 2002.

GARCÍA DE CORTÁZAR, A.: Introducción a la historia medieval de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya en sus textos. Donostia: Txertoa, 1979.

GARCÍA DE CORTÁZAR, F.; MONTERO, M.: Diccionario de Historia del País Vasco. Donostia: Txertoa, 1999.

GARCÍA DE CORTÁZAR, J.A.: “La sociedad vizcaína altomedieval: de los sistemas de parentesco de base ganadera a la diversificación y jerarquización sociales de base territorial”. Congreso de Estudios Medievales “Vizcaya en la Edad Media”. Bilbao: 1984, 83-91 or.

GARCÍA DE CORTÁZAR, J.A.: “Poblamiento y organización social del espacio vasco en la Edad Media”. II Congreso Mundial Vasco. Congreso de Historia de Euskal Herria. Tomo II. Instituciones, economía y sociedad (VIII-XV). Donostia: Txertoa, 1988. 421-444 or.

GARCÍA DE SALAZAR, LOPE.; VILLACORTA, C. (ed.):
Libro XI de la istoria de las Bienandanzas e Fortunas. Bilbo: UPV/EHU, 1999.

GARCÍA DE SALAZAR, LOPE:
Las bienandanzas e fortunas. Bilbo: Foru Aldundia, 1984.

GARCÍA FERNÁNDEZ, E.:
“Guerras y enfrentamientos armados. Las luchas banderizas vascas”. VV.AA.: Los Ejércitos. Vitoria-Gasteiz, Fundación Sancho el Sabio, 1994, 59-104 or.

GARIBAY ZAMALLOA, E.; ACHÓN INSAUSTI, J.A. (zuz.):
Los siete libros de la progenie y parentela de los hijos de Estevan de Garibay. Arrasate: Udala, 2000.

GONZÁLEZ CEMBELLÍN, J.M.; SANTANA EZQUERRA, A.: “Clasificación tipológica de los primeros palacios del País Vasco”. Ondare, Cuadernos de artes plásticas y monumentales, 17 (1998). 177-188 or.

GONZÁLEZ CEMBELLÍN, J.M.; SANTANA EZQUERRA, A.: “Los primeros palacios del País Vasco. Inercia e innovación”. Ondare, Cuadernos de artes plásticas y monumentales, 17 (1998). 189-196 or.

GOYHENETCHE, M.:
Historia General del País Vasco. Tomo I. Donostia: Ttarttalo, 1999.

GUERRA, J.C.:
“Oñacinos y gamboínos. Algunos documentos inéditos referentes a la época de los bandos en el País Vasco”. RIEV, 26 (1935). 306-330 or.

GUERRA, J.C.:
Oñacinos y gamboínos. Rol de banderizos vasco, con la mención de las familias pobladoras de Bilbao en los siglos XIV y XV. Donostia: Baroja, 1930.

GUERRA, J.C.:
Viejos textos del idioma: los cantares antiguos del Euskera. Donostia: Establecimiento tipográfico de Martín y Mena, 1924.

GURRUCHAGA, I.:
“Notas sobre los Parientes Mayores. Treguas y composiciones de la casa de Loyola. Documentos”, RIEV, 26 (1935).

GURRUCHAGA, I.:
“Un documento del año 1375. Luchas de los bandos añocino y gamboíno en Guipúzcoa. Supresión de los Alcaldes de Hermandad”. RIEV, 24 (1933). 121-133 or.

IBAÑEZ ETXEBERRIA, A.; MORAZA BAREA, A.; URIBARRI AGIRREBENGOA, E.: “Casa Torre de Galartza (Aretxabaleta). Análisis etnográfico de las estructuras emergentes y propuestas de evolución arquitectónica”. Ondare, Cuadernos de artes plásticas y monumentales, 15 (1996). 299-314 or.

IBAÑEZ ETXEBERRIA, A.; MORAZA BAREA, A.; URIBARRI AGIRREBENGOA, E.: “Casa Torre de Galartza (Aretxabaleta). De Torre a caserío pasando por Palacio. Evolución, acomodación y deterioro”. Ondare, Cuadernos de artes plásticas y monumentales, 15 (1996). 315-324 or.

LEMA PUEYO, J.A.: “Bibliografía y fuentes impresas para el estudio de la Lucha de Bandos en el País Vasco”. DÍAZ DE DURANA, J.R. (ed.): La lucha de bandos en el País Vasco. De los Parientes Mayores a la hidalguía universal: Guipúzcoa, de los bandos a la provincia (XIV-XVI). Bilbo: UPV- EHU, 1998.

MARÍN PAREDES, J.A.:
“¿Qué es un Pariente Mayor?”. DÍAZ DE DURANA, J.R. (ed.): La lucha de bandos en el País Vasco. De los Parientes Mayores a la hidalguía universal: Guipúzcoa, de los bandos a la provincia (XIV-XVI). Bilbao: UPV/-EHU, 1998. 207-234 or.

MARÍN PAREDES, J.A.:
“Mayorías de Parientes en la Tierra de Gipuzkoa. Un nuevo procedimiento de análisis para la historia de los Parientes Mayores”. Mundaiz, 52 (1996).

MARÍN PAREDES, J.A.: “Semejante pariente mayor”. Parentesco, solar, comunidad y linaje en la institución de un Pariente Mayor en Gipuzkoa. Los señores del solar de Oñaz y Loyola (siglos XIV-XVI). Donostia: Foru Aldundia, 1998.

MARÍN PAREDES, J.A.: “Lazkaoko San Migelen errotu. Gizakiak, oinetxeak eta erkidegoa Lazkaon (XIII-XV. mendeak)”. Lazkaon bizi: Lazkaoko historia. Donostia: Deustoko Unibertsitatea, 2001.

MARTINENA RUÍZ, J.J.:
Libro de armería del Reino de Navarra. Pamplona: Diputación Foral de Navarra, 1982.

MARTINEZ DE ISASTI, L.: Compendio historial de la MN y ML Provincia de Guipúzcoa (1625), con apéndice de Floranes, R. sobre linajes y bandos. Bilbao: La Gran Enciclopedia Vasca, 1972.

MARTÍNEZ DE ZALDIBIA, J.; AROCENA ARREGUI, F.(ed.): Suma de las cosas cantábricas y guipuzcoanas (1560). Donostia: Foru Aldundia, 1944.

MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, F.: Libro de armería del Reino de Navarra. Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca, 1974.

MITXELENA, K.: Textos arcaicos vascos. Madrid: Minotauro, 1964.

ORELLA UNZUE, J.L.:
Cartulario Real de Enrique IV a la provincia de Guipúzcoa (1454-1474). Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1983. 75-80 or.

OTAZU LLANA, A.:
“Euskal berdintasuna”. Donostia: Txertoa, 1986.

OTAZU LLANA, A.:
El "igualitarismo" vasco: mito y realidad. Donostia: Txertoa, 1986.

PORTILLA, Micaela J.; PEÑA RESA, A.; AGORRETA NIEVA, J.A.;
Torres y Casas Fuertes en Alava. Gasteiz: Caja de Ahorros Muncipal, 1978.

RAMÍREZ VAQUERO, E.:
“La guerra de los nobles: una sociedad de banderizos en el Pirineo Occidental”. La guerre, la violence et les gens au Moyen Age. 119ème Congrès National des Societés Historiques et Scientifiques, Amiens, 1994. Histoire Médiévale, I. París: 1996.

RAMÍREZ VAQUERO, E.: Solidaridades nobiliarias y conflictos políticos en Navarra (1387-1464). Iruñea: Gobierno de Navarra,1990.

SARASOLA, I.: “Contribución al estudio y edición de textos antiguos vascos”. Anuario del Seminario de Filología Vasca “Julio de Urquijo”, t. 17. Donostia: 1983, 69-212 or.

Señores de la guerra y de la tierra. Nuevos textos para el estudio de los Parientes Mayores guipuzcoanos (1265-1548), Los. Donostia: Foru Aldundia, 2000.

Sociedad vasca rural y urbana en el marco de la crisis de los siglos XIV y XV, La. Bilbo: Foru Aldundia, 1975.

URIBARRI, E.: “Galartzako Dorretxea (Aretxabaleta)”. Arkeoikuska (1994). 373-377 or.

VAL, I. del:
“Sociedad y conflictos sociales en el País Vasco”. II Congreso Mundial Vasco. Congreso de Historia de Euskal Herria. Tomo II. Instituciones, economía y sociedad (VIII-XV). Donostia: Txertoa, 1988. 207-228 or.

ZAPIRAIN KARRIKA, D.; AGIRRE MAULEON, J. (zuz.):
Igartza: Historia eta kultur ondarea. Beasain: Udala, 2000. (Beasaingo paperak; 9).
Web gune hau Gipuzkoako Foru Aldundiaren diru-laguntzaz eratu da. Eragin.comek diseinatu eta ekoiztu du Aranzadi Zientzi Elkartearentzat.