Hiribilduen Garapena Erdi Aroan

Atal honetan hiru azpi-atal topatuko ditugu. Lehenengoan, 200 urtetan zehar garatu prozesuaren berri ematen da. Bigarrenean, hiribiltze prozesuaren hastapenak –Nafarroako erregeen eskutik– ikusiko ditugu. Hirugarren azpi-atalean, berriz, Gaztelako erregeek abiatutako ekimenak aurkezten dira.