Herpetologia Bilduma

Aranzadi Zientzia Elkartearen Herpetologia Bilduma 60ko urteetan hasi ginen sortzen, baina ale gehienak 80etan sartu ziren, baita 2007an ere, dohaintza bati esker. Egun, Bilduma 4.000 alek osatzen dute, guztiak ere lurrekoak.

Iberiar aleak ez ezik, Europatik etorritako espezimenak biltzen ditugu, Asia, Afrika eta Amerikako aleekin batera. Bukatzeko, aipatzekoa da Bildumak serie eredu bat duela, Vipera seoanei cantabricako (Braña & Basek 1983an deskribatutako Seoaneren sugegorri-azpiespeziea) holotipo bat eta hiru paratipo dauzkala.

Esan daiteke Aranzadiren Bilduma Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako anfibio eta narrastien lagin-sorta garrantzitsuena dela. Gero eta handiagoa da jasotako kontsulta zientifikoen kopurua.

Kontsultarako araudia (.doc)

Bildumak kontsultatzeko eskabide-inprimakia (.doc)

Ordena: Urodela
Familia Espeziea
Salamandridae Calotriton asper
Salamandra salamandra
Mesotriton alpestris
Lissotriton boscai
Lissotriton helveticus
Triturus marmoratus
Ordena: Anura
Familia Espeziea
Alytidae Alytes obstetricans
Discoglossidae Discoglossus jeanneae
Discoglossus pictus
Discoglossus scovazzi
Pelobatidae Pelobates cultripes
Pelodytidae Pelodytes punctatus
Rhacophoridae Polypedates megacephalus
Bufonidae Bufo bufo
Bufo calamita
Bufo marinus
Hylidae Hyla arborea
Hyla japonica
Hyla meridionalis
Ranidae Rana dalmatina
Rana iberica
Pelophylax perezi
Rana temporaria
Rana saharica
Ordena: Squamata
Familia Espeziea
Anguidae Anguis fragilis
Chamaeleonidae Chamaeleo chamaeleon
Scincidae Chalcides striatus
Ablepharus kitaibelii
Mabuya vittata
Chalcides montanus
Eumeces algeriensis
Gekkonidae Hemidactylus turcicus
Saurodactylus mauritanicus
Tarentola mauritanica
Tarentola neglecta
Lacertidae Acanthodactylus erythrurus
Messalina olivieri
Algyroides marchi
Gallotia atlantica
Lacerta agilis
Lacerta bilineata
Lacerta schreiberi
Lacerta cappadocica
Lacerta rudis
Lacerta saxicola
Iberolacerta cyreni
Iberolacerta monticola
Timon lepidus
Timon tanginatus
Zootoca vivipara
Podarcis bocagei
Podarcis hispanica
Podarcis muralis
Podarcis atrata
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis vaucheri
Psammodromus algirus
Psammodromus hispanicus
Ophisops elegans
Takydromus tachydromoides
Takydromus septentrionalis
Corytophanidae Laemanctus longipes
Agamidae Agama impalearis
Agama stellio
Calotes versicolor
Uromastyx acanthinurus
Colubridae Hemorrhois hippocrepis
Hierophis viridiflavus
Hierophis jugularis
Coronella austriaca
Coronella girondica
Zamenis longissimus
Rhinechis scalaris
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Natrix natrix
Viperidae Vipera aspis
Vipera latastei
Vipera seoanei
Vipera berus

Zientzia elkartea · Society of sciences · Sociedad de ciencias · Société de sciences

Gipuzkoa.net