Iñaki Aranguren Colón

Curriculum Vitae

Donostia, 1956.
Aranzadiren eraztuntzaile aditua da 2005etik. Txingudi Eraztuntze Estazioaren Hegatxabal arruntaren (Alauda arvensis) eztei ondoko igaroaldiko migrazio-ereduak Gipuzkoan proiektuaren arduraduna eta TEEko proiektu guztien kolaboratzailea, batez ere ondorengoetan: tarin (Carduelis spinus) eta karnabat (Carduelis carduelis) eta ur-zozoa (Cinclus Cinclus) Txingudiko fringilidoen migrazio eta negutzeari buruzkoak.

Zientzia elkartea · Society of sciences · Sociedad de ciencias · Société de sciences

Gipuzkoa.net