Ion Garin-Barrio

Curriculum Vitae

Euskal Herriko Unibertsitateko Biologiako lizentziatua (2005). Bere lan-ildo nagusia populazioen eta habitaten kudeaketa eta jarraipena da eta, oraindik orain, espezieen jokabidearen ildo esperimentalari lotu zaio. Fauna inbentariatzeko lanak egin ditu eta herpetofauna aztertzeko irakaskuntzan eta ingurumenerako boluntariotza-programetan monitore jardun du.

Email: igarin@aranzadi.eus

Zientzia elkartea · Society of sciences · Sociedad de ciencias · Société de sciences

Gipuzkoa.net