Miren del Val Blanco

Donostia-San Sebastián, 1987

Geologia

Espezialitatea
Geokronologia

Biografia

Geografian lizentziatua (2011) eta Kuaternarioko ingurumen aldaketetan masterduna (2012). Gaur egun, doktoretza ikaslea da EHUko geología sailean eta aldi berean Burgoseko Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana (CENIEH)ko OSL geokronologia laborategian diardu teknikari bezela lanean. Bere ikerketa lerro nagusia Kantauriar isurialdeko bailara flubialen bilakaera Kuaternarioa da. Gainera, GIS eta teledetekzioan, kartografian eta geomorfologian eta geokronologia metodo ezberdinetan (ESR eta OSL) interesa du.