Munibe

Aranzadi Zientzia Elkarteak 1949. urtetik argitaratzen duen MUNIBE aldizkaria 2.000 ikertzaile eta liburutegi espezializatu baino gehiagori banatzen zaie.

Munibe
Antropologia-Arkeologia

Antropologia-gaietan interesa duen komunitate zientifikoari zuzendutako argitalpena da. Urtean behin egiten da, eta hainbat gehigarrirekin osatzen da. Antzeko argitalpen zientifikoekin trukatzen da, bere Liburutegiko funts bibliografikoak aberastuz.

Azken argitalpenak

Editoreak

Zuzendaria: Dr. Juan Luis Arsuaga ­ Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea

Editore nagusia: Dr. Alvaro Arrizabalaga ­ Euskal Herriko Unibertsitatea

Batzorde zientifikoa

Dr. Pablo Arias: Kantabriako Unibertsitatea

Dr. Angel Armendáriz: Kantabriako Unibertsitatea

Dra. Giovanna Bianchi: Universitá degli Studi di Siena - Italia

Dr. Pedro Castaños: Aranzadi Zientzia Elkartea

Dr. Nicholas Conard: Eberhard Karls Universität Tübingen - Alemania

Dra. Miriam Cubas: Alkalako Unibesrtitatea - Aranzadi Zientzia Elkartea

Dr. Francisco Etxeberria: Euskal Herriko Unibertsitatea –  Aranzadi Zientzia Elkartea

Dr. Philippe Fosse: Université de Toulouse - Le Mirail - France

Dr. Javier Fernández Eraso: Euskal Herriko Unibertsitatea

Dr. Pascal Foucher: Service Regional d l´Archéologie. Midi-Pyrénées - France

Dr. Marcos García: Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea

Dr. Iñaki García Camino: Bizkaiako Foru Aldundia

Dra. Naroa García-Ibaibarriaga: Euskal Herriko Unibertsitatea

Dra. Lourdes Herrasti: Aranzadi Zientzia Elkartea

Dr. Alex Ibáñez: Euskal Herriko Unibertsitatea - Aranzadi Zientzia Elkartea

Dra. María José Iriarte: Euskal Herriko Unibertsitatea

D. Fermín Leizaola: Aranzadi Zientzia Elkartea

Dr. Marco Milanese: Universitá degli Studi di Sassari - Italia

Dr. José Antonio Mujika: Euskal Herriko Unibertsitatea

Dra. Blanca Ochoa: University of Durham (Reino Unido)

Dr. Carlos Olaetxea: Gipuzkoako Foru Aldundia

Dr. Xabier Peñalver: Aranzadi Zientia Elkartea

Dr. Juan Antonio Quirós: Euskal Herriko Unibertsitatea

Dr. Andrew Reynolds: University College of London - Britania Handia

Dr. Luis Ríos: Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea

Dra. María Ruiz del Árbol: CSIC

Dr. Jesús Sesma: Nafarroako Gobernua

Dr. Queral Solé: Univesitat de Barcelona

Dr. Lawrence G. Straus: University of New Mexico - USA

Dra. Amélie Vialet: Muséum National d’Histoire Naturelle.CNRS (Francia)

Erredakzio Kontseilua

Dr. Alvaro Arrizabalaga: Erredakzio Kontseiluko idazkaria (Euskal Herriko Unibertsitatea)

D. Juantxo Agirre-Mauleon: Aranzadiko Idazkari Nagusia

Dña. Lourdes Ancin: Liburutegiko arduraduna, Aranzadi Zientzia Elkartea

Munibe
Natur Zientziak

Munibek urtero argitaratzen ditu Geologia, Botanika, Zoologia, Ekologia eta Ingurumen arloetako ikerketa originalak. Latindex, Doaj, Dialnet, Miar, Zoological Record eta Georef katalogoetan sartua.

Azken argitalpenak

2022 - 70. Liburukia

ISSN (Internet)
2172-4547
ISSN
0214-7688

Munibe Monographs. Nature Series, 5

ISSN (Internet)
2340-3055
ISSN
2340-0463

Argitaratzaileen buru

Dr. Iván de la Hera, Aranzadi Zientzia Elkartea

Editoreak

Dr. Fernando Alda, Tenneseeko Unibertsitatea

Dr. David Álvarez, Oviedoko Unibertsitatea

Dr. Emilio Barba, Valentziako Unibertsitatea

Dr. Alberto Castro, Aranzadi Zientzia Elkartea

Dr. Aitor Cevidanes, NEIKER-BRTA

Dr. Ignacio Doadrio, MNCN-CSIC

Dr. Arturo Elosegi, Euskal Herriko Unibertsitatea

Dr. David Galicia, Nafarroako Unibertsitatea

D. Alberto Gosá, Aranzadi Zientzia Elkartea

Dra. Cristina Herrero-Jáuregi, Madrilgo Unibertsitate Konplutensea

Dr. Asier Hilario, Euskal Kostaldeko UNESCOren Munduko Geoparkea

Dr. Ricardo Ibáñez, Nafarroako Unibesrtsitatea

Dr. Eduardo Leorri, University of East Carolina

Dra. Beatriz Martín,  Migres Fundazioa

Dr. Ibai Olariaga, Rey Juan Carlos Unibertsitatea

Dra. María Torres-Sánchez, University of Florida

Erredakzio Kontseilua:

Lourdes Ancin, Liburutegi arduraduna, Aranzadi Zientzia Elkartea

Ariñe Crespo, Ornitologia saileko idazkaria, Aranzadi Zientzia Elkartea

Ion Garin, Herpetologia Saila, Aranzadi Zientzia Elkartea

Joseba Butroe Jauregi, Euskara katedraduna

Brian Webster, Arabako Natur Institutua

Juantxo Agirre-Mauleon, Idazkari Nagusia , Aranzadi Zientzia Elkartea